αρχιτεκτονικη

Οπτική μεταφρασμένη σε μορφή , τέχνη σε συνδιασμό με μηχανική.