μουσικη

Το απαραίτητο συστατικό, ο ρυθμός κινεί το σώμα, οι στίχοι αγγίζουν το νου.