Ε.Κ.

Αποδικοποιείται σε Ελένη Καδίγκου. Η προσωπική μου φιλοσοφία για τη ζωή και η καλλιτεχνική μου διάσταση.


I wear black until a brighter colour come along.