πνευμα

Εν αρχή ήταν φως αλλά συχνά γοητεύεται από το σκοτάδι.